repetytorium


repetytorium
repetytorium {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n V, lm M. repetytoriumria {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'cykl wykładów lub ćwiczeń z jakiegoś zakresu, ujęty w sposób syntetyczny, będący ułatwieniem w powtarzaniu, utrwalaniu wiadomości': {{/stl_7}}{{stl_10}}Repetytorium z gramatyki historycznej, opisowej. Repetytorium z języka niemieckiego. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'podręcznik obejmujący wiadomości z jakiejś dziedziny ujęte w sposób syntetyczny, skrótowy' <nłac.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • repetytorium — n VI; lm M. repetytoriumria, D. repetytoriumriów 1. «wykład, cykl wykładów albo ćwiczeń (zwykle w szkole wyższej) będący powtórzeniem przerobionego materiału» Repetytorium z gramatyki historycznej. Repetytorium dla słuchaczy kursu łaciny. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • Constitution of May 3, 1791 — May 3rd Constitution, by Matejko (1891). King …   Wikipedia

  • repetytoryjny — przym. od repetytorium (zwykle w zn. 1) Ćwiczenia, wykłady repetytoryjne. System repetytoryjny …   Słownik języka polskiego

  • repetytoryjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. repetytorium, zwykle w zn. 1.: Wykłady repetytoryjne. Podsumowanie, wnioski repetytoryjne. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień